uwodnione

Encyklopedia PWN

związki nieorg. o ogólnym wzorze Al2O3 · nH2O;
minerał z grupy minerałów ilastych, uwodniony hydroksokrzemian glinu Al4[(OH)8|Si4O12] · 4H2O;
harmotom
[gr. hármos ‘spojenie’, tomḗ ‘cięcie’],
minerał z grupy zeolitów, uwodniony glinokrzemian baru, potasu i sodu (Ba,K2,Na2)[Al4Si12O32] · H2O;
hemimorfit
[gr. hēmi ‘pół’, morphḗ ‘kształt’],
kalamin,
minerał, uwodniony krzemian cynku Zn4[(OH)2|Si2O7] · H2O;
minerał z grupy zeolitów, uwodniony glinokrzemian wapnia, sodu, potasu i strontu (Ca,Na2,K2,Sr)4[Al8Si28O72] · 24H2O;
kainit
[gr. kainós ‘nowy’],
minerał, uwodniony chlorosiarczan potasu i magnezu KMg[Cl|SO4] · 2,6H2O;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia