zeolity
 
Encyklopedia PWN
zeolity
[gr.],
grupa minerałów, uwodnione glinokrzemiany przestrzenne sodu i wapnia, rzadziej baru, strontu, potasu, magnezu i manganu;
cechą charakterystyczną ich struktury jest istnienie w sieci krystal. dużych wolnych przestrzeni, tworzących system otwartych kanalików, w których występuje woda w postaci cząsteczek H2O (woda zeolityczna); podczas suszenia z. woda ta może być z nich stopniowo usuwana bez zmiany struktury kryształów; zmianie ulegają tylko niektóre ich właściwości fiz. (zwykle mętnieją); woda może być ponownie pochłonięta przez z. w poprzedniej ilości lub zastąpiona przez inne ciecze lub gazy, których cząsteczki mają zbliżoną wielkość do cząsteczek wody. Do z. należą gł.:
chabazyt (Ca,Na)2[Al3Si9O24] · 9H2O,
desmin Ca[Al2Si7O18] · 7H2O,
harmotom Ba[Al2Si6O16] · 6H2O,
heulandyt Ca[Al2Si7O18] · 6H2O,
natrolit Na2[Al2Si3O10] · 2H2O,
filipsyt KCa[Al3Si5O16] · 6H2O.
Krystalizują w układach: jednoskośnym, rzadziej rombowym lub trygonalnym; bezb. lub białe, żółtawe, czerwonawe, różowe, zielonawe; odznaczają się dużą zdolnością wymiany kationów (jonity). Powstają gł. jako utwory hydrotermalne (najczęściej występują w szczelinach i pustych przestrzeniach wśród skał wylewnych, np. bazaltów) lub jako produkty przeobrażenia skaleni i skalenoidów; niekiedy znajdują się też wśród współcz. osadów oceanicznych. W Polsce występują na Dolnym Śląsku, w okolicach Krakowa i w Pieninach. Z. (także otrzymywane sztucznie, często nie mające odpowiedników naturalnych) są używane gł. do zmiękczania twardych wód i do rozdzielania substancji w mieszaninach gazów i w roztworach jako sita molekularne; z. są stosowane także jako nośniki katalizatorów, a po modyfikacji chem. — jako katalizatory.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia