cez
 
Encyklopedia PWN
cez, Cs, caesium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 55;
Symbol: Cs
Nazwa łacińska: Caesium
Liczba atomowa: 55
Pierwiastek promieniotwórczy: nie
Grupa układu okresowego pierwiastków: 1 — litowce
Odkrycie: 1860
względna masa atomowa 132,90545; należy do grupy litowców; bardzo miękki, lekki, srebrzysty metal; temperatura topnienia 28,5°C, temperatura wrzenia 670°C, gęstość 1,8785 g/cm3; bardzo aktywny chemicznie; stopień utlenienia I; w powietrzu spala się na ponadtlenek CsO2; reaguje gwałtownie z wodą, tworząc wodorotlenek CsOH (jego roztwór jest najmocniejszą zasadą); sole cezu, np. chlorek CsCl, węglan Cs2CO3, siarczan Cs2SO4, są rozpuszczalne w wodzie; cez jest metalem rzadkim, w przyrodzie towarzyszy innym litowcom (m.in. w łyszczykach, skaleniach potasowych), tworzy też własny minerał — pollucyt (Cs,Na)[AlSi2O6]2·H2O, który jest gł. rudą c.; cez służy m.in. do pokrywania wnętrz fotodiod, a jego parami zmieszanymi z argonem wypełnia się lampy elektronowe; c. jest też jonowym źródłem napędu rakietowego poza atmosferą ziemską; promieniotwórczy izotop 137Cs jest używany jako źródło promieniowania γ w medycynie i defektoskopii, izotop c. 133Cs stosuje się w zegarach atomowych . C. odkryli 1860 R.W. Bunsen i G.R. Kirchhoff.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia