uwodnione

Encyklopedia PWN

zwyczajowa nazwa uwodnionego tetraboranu sodu, opisywanego wzorem Na2B4O7·10H2O lub Na2[B4O5(OH)4] 8H2O),
chabasyt
[gr.],
minerał z grupy zeolitów, uwodniony glinokrzemian wapnia, sodu i potasu (Ca,Na2,K2)(Al2Si4O12) · 6H2O;
minerał z grupy zeolitów, uwodniony glinokrzemian wapnia i sodu;
chalkantyt
[gr. chalkós ‘miedź’, ánthos ‘kwiat’],
minerał, uwodniony siarczan miedzi CuSO4·5H2O;
minerał, uwodniony krzemian żelaza i glinu FeAlAl3[(OH)4|O2|(SiO4)2];
minerał, uwodniony boran wapnia, o wzorze Ca[B3O4(OH)3] · H2O;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia