uwodnione

Encyklopedia PWN

żel glinowy, alumożel, Al2O3 · nH2O,
uwodniony tlenek glinu, bezpostaciowy proszek;
żel krzemionkowy, silikażel, SiO2 · nH2O,
wysuszony żel produktów polikondensacji anionów krzemotlenowych, będący uwodnionym ditlenkiem krzemu SiO2 · nH2O;
związki żelaza z tlenem:
żelazo, Fe, ferrum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 26;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia