uwodnione

Encyklopedia PWN

uwodnione sole kwasów borowych (oksoborany), w których cząsteczki nadtlenku wodoru zastępują niektóre cząsteczki wody, np. perboraks;
sferolit
[gr.],
agregat krystaliczny o kulistym kształcie, złożony z dużej liczby cienkich, igiełkowych kryształów (lub krystalitów), ułożonych promieniście względem wspólnego początkowego punktu wzrostu;
terra fusca
[t. fụska; wł.],
zwietrzelina skał wapiennych;
woda występująca w postaci oddzielnych cząsteczek H2O w kryształach hydratów;
substancja mająca zdolność wymiany własnych jonów na jony znajdujące się w roztworze;
zeolity
[gr.],
grupa minerałów, uwodnione glinokrzemiany przestrzenne sodu i wapnia, rzadziej baru, strontu, potasu, magnezu i manganu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia