glinu wodorotlenki
 
Encyklopedia PWN
glinu wodorotlenki,
związki nieorg. o ogólnym wzorze Al2O3 · nH2O;
znane są 4 odmiany krystal. — 2 spośród nich odpowiadają wzorowi Al2O3 · 3H2O (Al(OH)3) — hydrargilit (gibbsyt), występujący w przyrodzie jako minerał, i bajeryt, otrzymywany sztucznie, 2 pozostałe natomiast wzorowi Al2O3 · H2O, są to minerały diaspor (HAlO2) i boehmit (AlO(OH)); wszystkie minerały występują w boksycie (w największych ilościach — boehmit); podczas działania zasad na roztwory soli glinu wytrąca się bezpostaciowy osad wodorotlenku glinu o zmiennej zawartości wody, stosowany w produkcji papieru, mydła, kosmetyków, w lecznictwie; ogrzewanie wodorotlenku glinu prowadzi do coraz mniej uwodnionych form tlenku glinu, o dobrze rozwiniętej powierzchni — żel glinowy (alumożel, stosowany do osuszania gazów, jako adsorbent), a ostatecznym produktem jest bezwodny tlenek glinu.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia