łyszczyki
 
Encyklopedia PWN
łyszczyki, miki,
grupa minerałów skałotwórczych, krzemiany i glinokrzemiany o wzorze XY2−3[(OH,F)2|Z4O10, gdzie X = K, Na, Ca (niekiedy też Rb, Cs lub Ba), Y = Al, Mg, Fe2+, Fe3+, Mn, czasami także Li, V lub Ti, Cr, Zn, natomiast Z — krzem (Si), który może być częściowo zastąpiony przez glin (Al) lub żelazo: Fe3+, Fe2+ i in.;
rozróżnia się: łyszczyki zwyczajne, w których pozycję X zajmują K, Na lub Rb (albo Cs), np.: muskowit, biotyt, flogopit, cynwaldyt, paragonit, i łyszczyki kruche, które w pozycji X zawierają Ca (lub Ba), np. clintonit Ca(Mg, Al)3–2[(OH)2Al2Si2O10]. Jeżeli kation w pozycji X jest częściowo zastąpiony przez wodę, tworzą się łyszczyki uwodnione (hydromiki), np. hydrobiotyt, hydromuskowit, illitglaukonit.
Ł. krystalizują w układzie jednoskośnym w postaci pseudoheksagonalnych płytek o doskonałej jednokierunkowej łupliwości (dzielą się łatwo na cienkie, giętkie i sprężyste blaszki); kryształy dochodzą niekiedy do ogromnych rozmiarów (ściany o pow. ponad 5 m2); są bezb. lub żółte, złociste, zielone, różowe, czerwonobrunatnym, brunatne i czarne; występują w skałach magmowych (np. granitach, sjenitach, pegmatytach), metamorficznych (np. gnejsach, łupkach krystal.), a także w skałach osadowych, zwłaszcza okruchowych (hydromiki — składniki iłów, glin, zwietrzelin i gleb). Niektóre ł. są stosowane jako materiały elektro- i termoizolacyjne, surowce do produkcji farb, szkliw i emalii oraz jako nośniki nitrogliceryny w materiałach wybuchowych, a także jako składniki tynków szlachetnych i posypki do papy; ł. litowe (lepidolit i cynwaldyt) są rudami litu, rubidu i cezu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia