wodzianami

Encyklopedia PWN

hydraty
[gr.],
połączenia chem., zw. niekiedy wodzianami, zawierające wodę w postaci oddzielnych cząsteczek; często są spotykane sole (tzw. sole uwodnione), które w stanie krystalicznym zawierają związaną wodę;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia