mineraloid
 
Encyklopedia PWN
mineraloid,
odmiana substancji mineralnej, substancja nieorganiczna powstała w naturalny sposób w skorupie ziemskiej (najczęściej w jej strefie przypowierzchniowej), różniąca się od minerału brakiem struktury krystalicznej, i w związku z tym cechująca się dużą zmiennością właściwości fizycznych (gęstości, twardości) i chemicznych (głównie niestechiometrycznym składem chemicznym i zmienną zawartością wody);
do najbardziej znanych mineraloidów należą: opal (uwodniona krzemionka), kolofan (bezpostaciowa substancja fosforanowa), gummit (mieszanina wodorotlenków uranylu), palagonit (uwodnione szkliwo wulkaniczne).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia