jadalny

Encyklopedia PWN

mykologia
[gr. mýkēs ‘grzyb’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o grzybach;
olejarstwo, przemysł olejarski, przemysł tłuszczowy,
wytwórczość przem. związana z uzyskiwaniem i uszlachetnianiem olejów roślinnych oraz dalszym przerobem tych olejów na margarynę i utwardzone tłuszcze kuchenne, a także olejów zwierzęcych (np. tran wielorybi) i tłuszczów zwierzęcych (np. łój).
orzeszki para, orzechy brazylijskie, orzeszki amerykańskie,
jadalne nasiona orzesznicy brazylijskiej;
orzesznik, hikora, przeorzech, Carya,
rodzaj roślin okrytozalążkowych z rodziny orzechowatych, obejmujący ok. 20 gat. drzew występujących w Ameryce Północnej i w Chinach;
ostrygi, Ostreidae,
rodzina małży mor. obejmująca kilkadziesiąt rodzajów, m.in. Crassostrea, Hyotissa, Lopha, Saccostrea oraz rodzaj Ostrea z ok. 100 gatunkami;
porosty, Lichenes,
utrwalona w procesie ewolucji wspólnota życiowa lichenizującego fotobionta (glonu) z lichenizującym mikobiontem (grzyby), głównie z klasy workowców, sporadycznie podstawczaków, w której wyniku wykształciły się układy symbiotyczne (symbioza, w której najściślejszy udział biorą 2 całe organizmy, tworzące nowy o odmiennych cechach);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia