hydrolazy

Encyklopedia PWN

zwyczajowa nazwa enzymów z klasy hydrolaz katalizujących reakcje: ATP + H2O → ADP + ortofosforan (Pi) lub ATP + H2O → AMP + pirofosforan, w których wyniku uwalnia się energia wysokoenergetycznego wiązania ATP;
potoczna nazwa niektórych enzymów z klasy hydrolaz działających na niepeptydowe wiązanie C–N;
enzymy proteolityczne z klasy hydrolaz;
amylazy
[gr. ámylon ‘krochmal’],
diastazy,
enzymy z klasy hydrolaz glikozydowych;
β-d-fruktofuranozydaza, sacharaza, inwertaza,
enzym należący do klasy hydrolaz glikozydowych;
celulazy
[łac. cellula ‘komórka’],
enzymy należące do klasy hydrolaz glikozydowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia