hydrolazy

Encyklopedia PWN

enzym należący do klasy hydrolaz peptydowych, grupy proteaz serynowych;
potoczna nazwa enzymów z klasy hydrolaz;
grupa enzymów proteolitycznych z klasy hydrolaz;
egzonukleazy
[gr.-łac.],
enzymy z klasy hydrolaz, katalizujące odłączenie nukleotydów od końców łańcuchów kwasów nukleinowych: DNA (egzodeoksyrybonukleazy) lub RNA (egzorybonukleazy), niektóre mogą działać na oba te kwasy;
grupa enzymów proteolitycznych z klasy hydrolaz;
endonukleazy
[gr. éndon ‘wewnątrz’, łac. nucleus ‘jądro’],
enzymy z klasy hydrolaz katalizujące rozkład wiązań estrowych w środku łańcucha kwasu nukleinowego z wytworzeniem oligonukleotydów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia