hydrolazy

Encyklopedia PWN

hydrolazy
[gr.],
jedna z sześciu głównych klas enzymów;
enzymy z klasy hydrolaz, katalizują hydrolityczny rozkład wiązania estrowego.
enzymy z klasy hydrolaz, katalizują rozszczepienie z udziałem wody wiązań O-glikozydowych w cukrach oraz wiązań N-glikozydowych w nukleotydach;
enzymy z klasy hydrolaz, katalizują hydrolityczne rozszczepienie wiązań peptydowych.
lipazy
[gr.],
enzymy należące do klasy hydrolaz — hydrolazy estrów karboksylowych w tłuszczach;
nukleotydazy
[łac.-gr.],
fosfohydrolazy nukleotydów,
enzymy z klasy hydrolaz (podklasa hydrolazy monoestrów fosforowych);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia