hydrolazy

Encyklopedia PWN

endopeptydazy
[gr. éndon ‘wewnątrz’, péptō ‘trawię’],
grupa enzymów proteolitycznych z klasy hydrolaz;
substancje umożliwiające, wzmagające lub ochraniające aktywność katalityczną enzymów;
enzymy
[gr. en zýmē ‘w zaczynie’],
biokatalizatory, dawniej fermenty,
białkowe katalizatory reakcji chemicznych w układach biologicznych.
potoczna nazwa enzymów z klasy hydrolaz, katalizujących hydrolityczny (z udziałem wody) rozkład estrów fosforanowych (estry);
potoczna nazwa enzymów z klasy hydrolaz katalizujących hydrolityczny rozkład diestrów fosforanowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia