hydrolazy

Encyklopedia PWN

peptydazy
[gr.],
biochem. hydrolazy peptydów hydrolizujące wiązanie peptydowe na końcach łańcucha peptydowego.
polisacharazy
[gr.-łac.],
enzymy z grupy hydrolaz glikozydowych;
polisacharydy
[gr.-łac.],
wielocukry, cukry złożone,
polimery liniowe lub rozgałęzione, zbudowane z reszt monosacharydów i ich pochodnych, połączonych wiązaniem glikozydowym;
proteinazy
[gr.],
biochem. → hydrolazy peptydów rozszczepiające wiązania peptydowe wewnątrz cząsteczki polipeptydu.
ptialina
[gr.],
α-amylaza śliny,
enzym z grupy hydrolaz (endoglikozylaza), katalizujący hydrolizę wiązań α-1,4-glikozydowych w polisacharydach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia