hydrolazy

Encyklopedia PWN

lizosomy
[gr.],
rodzaj organelli komórek eukariotycznych;
lizozym
[gr.],
enzym należący do klasy hydrolaz, rozkłada wiązania glikozydowe między N-acetylo-D-glukozaminą a kwasem N-acetylomuraminowym w mureinie, polisacharydowo-peptydowym składniku otoczki bakterii Gram-dodatnich;
maltazy, α-glukozydazy, glukohydrolazy α-d-glukozydu,
enzymy należące do klasy hydrolaz glikozydowych;
nukleazy
[łac.],
potoczna nazwa różnorodnych enzymów z klasy hydrolaz, katalizujących hydrolizę wiązania fosfodiestrowego, łączącego nukleotydy w nici polinukleotydowej RNA lub DNA;
nukleozydazy
[łac.-gr.],
potoczna nazwa enzymów z klasy hydrolaz (podklasa glikozylazy);
Payen
[paję̣]
Anselme, ur. 6 I 1795, Paryż, zm. 12 V 1871, tamże,
chemik fr.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia