hydrolazy

Encyklopedia PWN

potoczna nazwa enzymów z klasy hydrolaz katalizujących hydrolityczny rozkład fosfolipidów;
glikozydazy
[gr.],
potoczna nazwa enzymów z grupy hydrolaz glikozydowych rozkładających disacharydy i glikozydy;
wiązanie chemiczne;
enzymy z klasy hydrolaz;
HIV, ang. Human Immunodeficiency Virus, ludzki wirus nabytego upośledzenia odporności,
retrowirus (retrowirusy) należący do rodziny Lentiviridae (wirusów powolnych), wywołujący AIDS;
karboksypeptydazy
[łac.-gr.],
enzymy proteolityczne z klasy hydrolaz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia