fosfolipazy
 
Encyklopedia PWN
fosfolipazy,
potoczna nazwa enzymów z klasy hydrolaz katalizujących hydrolityczny rozkład fosfolipidów;
fosfolipazy działają na granicy faz — między polarną fazą wodną a niepolarną fazą lipidową; fosfolipazy różnią się specyficznością katalityczną, co powoduje, że w wyniku aktywności poszczególnych klas fosfolipaz powstają różne produkty końcowe; do fosfolipaz zalicza się m.in. enzymy wydzielane na zewnątrz komórki w przewodzie pokarmowym oraz enzymy znajdujące się w wydzielinach bakteryjnych i jadach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia