aktywowana

Encyklopedia PWN

padaczka, epilepsja, choroba św. Walentego,
zespół chorobowy, którego istotą są napady padaczkowe;
potas, K, kalium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 19;
przekaźniki, mediatory, ang. messengers,
biol. związki (sygnały) chem. przekazujące stany czynnościowe między komórkami organizmu, działające na specyficzne receptory w błonie komórkowej, w cytoplazmie lub w jądrze komórki, a także p. wtórne (ang. second messengers), pośredniczące w przekazywaniu informacji wewnątrz komórki, tj. od receptorów metabotropowych w błonie komórkowej do układów biochem. i struktur w cytoplazmie komórki.
zazwyczaj część cukrowni (niekiedy oddzielny zakład przem.), w której oczyszcza się cukier surowy, czasami cukier konsumpcyjny biały na cukier rafinowany (rafinada);
zakład przemysłu tłuszczowego (olejarstwo), oddzielny lub połączony z olejarnią (niekiedy także z działami dalszej przeróbki olejów), przeznaczony do oczyszczania (rafinacji) olejów surowych ze śluzów, wosków, barwników, fosfatydów, żywic, białek, sacharydów, wolnych kwasów tłuszczowych oraz produktów ich rozpadu;
rennina
[ang.],
chymozyna, podpuszczka,
enzym proteolityczny (proteaza aspartylowa);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia