aktywowana

Encyklopedia PWN

ligazy
[łac.],
klasa enzymów katalizująca wytwarzanie wiązań pomiędzy dwiema cząsteczkami, połączone z rozpadem wiązania wysokoenerg. w ATP lub innym trójfosforanie.
luminofory
[łac.-gr.],
substancje przejawiające luminescencję (luminezujące);
mutageneza
[łac.-gr.],
genet. proces powstawania mutacji;
nanostruktury
[gr.-łac.],
elektron. struktury materialne składające się z elementów, których wielkość zawiera się (umownie) w granicach od kilku do kilkuset nm.
urządzenie do hemodializy (dializa med.) umożliwiające oczyszczanie krwi (ciągłe lub okresowe) z substancji odpadowych przemiany materii (poprzez hemofiltrację lub adsorpcję), a także regulację składu elektrolitowego krwi.
usuwanie związków siarki z gazów przem., np. z gazu koksowniczego, z gazów rafineryjnych
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia