aktywowana

Encyklopedia PWN

ciekła mieszanina lekkich węglowodorów nasyconych, o cząsteczkach zawierających do 9 atomów węgla;
ginogeneza
[gr. gynḗ ‘kobieta’, génesis ‘pochodzenie’],
rozwój komórki jajowej, aktywowanej przez plemnik, bez procesu kariogamii;
substancje zdolne do pochłaniania pary wodnej i wody;
porowata masa — mieszanina gł. tlenku manganu(IV) MnO2 i tlenku miedzi(II) CuO, często z dodatkiem tlenku kobaltu(III) Co2O3 i tlenku srebra Ag2O;
kataliza
[gr. katálysis ‘rozłożenie’],
zjawisko polegające na tym, że obecność stosunkowo niewielkiej ilości obcej substancji, zwanej katalizatorem, przyspiesza reakcję chemiczną.
przenośnik aktywnych grup acetylowych
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia