aktywowana

Encyklopedia PWN

med. ograniczony ubytek błony śluzowej przewodu pokarmowego, sięgający do blaszki mięśniowej lub głębiej, z naciekiem zapalnym i martwicą w otoczeniu;
substancja mająca zdolność wymiany własnych jonów na jony znajdujące się w roztworze;
ziemie odbarwiające, ziemie bielące,
sproszkowane glinki pochodzenia naturalnego, zbudowane głównie z glinokrzemianów oraz niewielkich ilości tlenków wapnia, magnezu, żelaza, odznaczające się właściwościami adsorpcyjnymi;
związki org. o cząsteczkach pierścieniowych (cyklicznych) zbudowanych z atomów tlenu wzajemnie połączonych za pomocą grup org., najczęściej grup –CH2CH2–;
anat. silnie umięśniona część przewodu pokarmowego (pokarmowy układ) zwierząt między przełykiem a jelitem, gdzie zachodzi rozdrobnienie pokarmu i wstępny proces trawienia w środowisku kwaśnym.
biochem. wielopierścieniowe związki org. o budowie steroidowej (steroidy), o cząsteczkach zawierających 2 lub 3 grupy hydroksylowe (–OH), a na końcu łańcucha bocznego grupę karboksylową (–COOH);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia