aktywowana

Encyklopedia PWN

luminofory świecące pod wpływem promieniowania rentgenowskiego,
genet. sekwencja w DNA zwiększająca transkrypcję, położona w pewnej odległości od genu, którego ekspresję reguluje;
farm. białko wydzielane przez niektóre paciorkowce hemolizujące;
Świętosławski Wojciech Alojzy, ur. 21 VI 1881, Kiryjówka (Ukraina), zm. 29 IV 1968, Warszawa,
polski fizykochemik.
termokatoda
[gr.],
katoda żarzona,
elektron. część składowa lampy elektronowej;
trypsynogen
[gr.],
biochem. nieaktywny prekursor (proenzym, zymogen) trypsyny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia