Sie

Encyklopedia PWN

związek krzemu z azotem;
Kuba, Bakuba, nazwa własna Buszongo,
lud afryk. zamieszkujący Demokr. Rep. Konga;
rz., prawy dopływ Wisły;
Li Keran, ur. 26 III 1907, Xuzhou (prow. Jiangsu), zm. 5 XII 1989, Pekin,
malarz chiński;
Liu Xie, Liu Sie, ur. ok. 456, zm. 532,
chiń. krytyk i teoretyk literatury;
Luksemburg Róża (Rozalia), pseud. R. Kruszyńska, Spartakus, Junius i in., ur. 5 III 1870, Zamość, zm. 15 I 1919, Berlin,
teoretyk i działaczka polskiej i niemieckiej socjaldemokracji, ekonomistka.
grupa minerałów skałotwórczych, krzemiany i glinokrzemiany o wzorze XY2−3[(OH,F)2|Z4O10, gdzie X = K, Na, Ca (niekiedy też Rb, Cs lub Ba), Y = Al, Mg, Fe2+, Fe3+, Mn, czasami także Li, V lub Ti, Cr, Zn, natomiast Z — krzem (Si), który może być częściowo zastąpiony przez glin (Al) lub żelazo: Fe3+, Fe2+ i in.;
pow. ziemski w północnej części woj. mazow.;
Maxwell
[mạ̈ksuel]
James (Clerk) Wymowa, ur. 13 VI 1831, Edynburg, zm. 5 XI 1879, Cambridge,
brytyjski fizyk, pionier fizyki XX w..
techn. rodzaj przekładni mechanicznej zębatej obiegowej;
fiz. wielkość charakteryzująca układ fizyczny (mechaniczny, elektryczny i in.) pod względem energetycznym;
Mohorovičić Andrija, ur. 23 I 1857, Volosko k. Opatiji (obecnie w Chorwacji), zm. 19 XII 1936, Zagrzeb,
geofizyk chorwacki;
Mozart
[mọ:cart]
Wolfgang Amadeus Wymowa, ur. 27 I 1756, Salzburg, zm. 5 XII 1791, Wiedeń,
kompozytor austriacki, jeden z największych twórców w historii muzyki.
Nering
[nẹrıŋ]
Johann Arnold, ur. przed 17 III 1659 (data chrztu), Wesel, zm. 21 X 1695, Berlin,
architekt niemiecki;
Nevada, Sierra
[siẹrə nıwạ̈də] Wymowa,
pasmo górskie w południowej części Kordylierów Pacyficznych, w USA, w stanie Kalifornia;
międzynarodowy holding i główny włoski producent opon, kabli i innych wyrobów przemysłu gumowego;
metrol. urządzenia przeznaczone do wykonywania pomiarów (samodzielnie lub w połączeniu z innymi urządzeniami) i odtwarzania wartości wielkości fiz.;
ekol. ilość materii organicznej, wytwarzanej przez organizmy w jednostce czasu;

Słownik języka polskiego PWN

SI [wym. es-i] «symbol międzynarodowego układu jednostek miar»
Si «symbol pierwiastka chemicznego krzem»
sio pot. «zawołanie skierowane zwykle do fruwającego stworzenia, by je przepędzić»
SIM-lock, SIM lock [wym. s-imlok] «elektroniczna blokada telefonu komórkowego uniemożliwiająca korzystanie z niego w sieci innego operatora niż ten, u którego telefon zakupiono»
si I [wym. s-i] muz. «sylabowa nazwa dźwięku h»
si II daw. «ów, ten, tamten»
układ SI «międzynarodowy układ jednostek miar»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia