Sie

Encyklopedia PWN

cesarz chiń. z dynastii Qing, → Kangxi.
malarz chiń., → Guo Xi.
pirokseny
[gr.],
grupa pospolitych minerałów skałotwórczych, krzemiany i glinokrzemiany łańcuchowe, o ogólnym wzorze: M2M1[T2O6], gdzie pozycję M2 może zajmować Fe, Mg, Mn, Li, Ca, Na, pozycję M1 — Al, Fe, Ti, Cr, pozycję T — Si, częściowo podstawiony przez Al, rzadziej Fe;
związki org. o cząsteczkach zawierających trwałe wiązania krzem–węgiel (Si–C);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia