Sie

Encyklopedia PWN

glacjologia
[łac. glacies ‘lód’, gr. lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o lodowcach;
polski herb szlachecki,
Handelsman Marceli, pseud. Józef Krzemień, Maciej Romański, Maciej Targowski, ur. 8 VII 1882, Warszawa, zm. 20 III 1945, Dora-Nordhausen (Niemcy),
polski historyk, badacz średniowiecza i czasów nowożytnych.
Havelange
[awelạ̃żə]
João, ur. 11 V 1916, Rio de Janeiro, zm. 16 VIII 2016, tamże,
brazylijski działacz sportowy;
heroizm
[fr. héroïsme < gr. hḗrōs],
zdolność dokonywania wielkich czynów przez bohaterów wyróżniających sie wyjątkową świadomością swojej misji historycznej;
Hubble
[habl]
Edwin Powell Wymowa, ur. 20 XI 1889, Marshfield (stan Missouri), zm. 28 IX 1953, San Marino (stan Kalifornia),
astronom i prawnik amerykański.
Indyjski Kongres Narodowy (IKN), hindi Bharatija Rasztrija Mahasabha,
organizacja założona 1885 z inicjatywy funkcjonariusza brytyjskiego administracji w Indiach A.O. Hume’a, w celu zwiększenia poparcia dla rządów brytyjskich i udziału w nich wykształconych Indusów.
International Association for the Evaluation of Educational Achievement, The
[đə ıntərnạ̈sznəl əsousiẹıszn fə đə ıwäljuẹıszn əw edjukẹısznal əczị:wmənts]
(IEA), Międzynarodowe Stowarzyszenie do Badań Osiągnięć Szkolnych,
tow. nauk.,
International Association for the History of Religion
[ıntərnạ̈sznəl əsousiẹıszn fə đə hı̣stəri əw rılı̣dżən]
→ Międzynarodowe Stowarzyszenie Historii Religii.
International Association of Universities
[ıntərnạ̈sznəl əsousiẹıszn əw ju:nıwə̣:rsətız]
→ Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów.
International Business Machines Corporation
[ıntərnạ̈sznəl bı̣znəs məszị:nz ko:rpərẹıszən] Wymowa
(IBM Wymowa),
jedna z najwiekszych firm informatycznych na świecie, 1. pod względem liczby zatrudnionych.
International Federation of Library Associations and Institutions
[ıntərnạ̈sznəl fedərẹıszn əw lạıbrəri əsou-siẹıszn ənd ınstıtjụ:sznz; ang.]
(IFLA)
→ Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotecznych.
jednostki miary, których stosowanie jest nakazane lub dozwolone przepisem prawnym;
Jürgens Udo, właśc. U. Jürgen Bockelmann, ur. 30 IX 1934, Klagenfurt, zm. 21 XII 2014, Münsterlingen (Szwajcaria),
austr. piosenkarz, pianista, kompozytor i autor tekstów piosenek;
klatka walcownicza, klatka robocza,
zespół walcarki, w którym odbywa się walcowanie;
jeden z Kościołów przedchalcedońskich, określający się jako Syryjski Ortodoksyjny Patriarchat Antiochii i całego Wschodu;
kras, krasowienie, procesy krasowe,
procesy rozpuszczania skał (wapieni, dolomitów, gipsów, soli kamiennej) przez wody powierzchniowe i podziemne, prowadzące do rozwoju podziemnej cyrkulacji wód i powstania charakterystycznych form powierzchni Ziemi, zwanych formami krasowymi.
substancje krystaliczne lub amorficzne, w których strukturach występują czworościany (tetraedry) SiO4.
kwasy nieorganiczne o wzorze ogólnym xSiO2 · yH2O;
krzemowodory, wodorki krzemu, silany,
związki krzemu z wodorem o wzorze ogólnym SinH2n+2;

Słownik języka polskiego PWN

SI [wym. es-i] «symbol międzynarodowego układu jednostek miar»
Si «symbol pierwiastka chemicznego krzem»
sio pot. «zawołanie skierowane zwykle do fruwającego stworzenia, by je przepędzić»
SIM-lock, SIM lock [wym. s-imlok] «elektroniczna blokada telefonu komórkowego uniemożliwiająca korzystanie z niego w sieci innego operatora niż ten, u którego telefon zakupiono»
si I [wym. s-i] muz. «sylabowa nazwa dźwięku h»
si II daw. «ów, ten, tamten»
układ SI «międzynarodowy układ jednostek miar»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia