Sie

Encyklopedia PWN

przewidywanie stanu atmosfery i związanych z nim zjawisk meteorologicznych dotyczących określonego obszaru i przedziału czasu.
reklama w Polsce,
Rowling
[rə̣ulıŋ]
Joanne K., ur. 31 VII 1965, Bristol,
pisarka angielska;
Sail Training Association
[seıl trẹınıŋ əsousiẹıszn],
żegl. → Stowarzyszenie Szkolenia Żeglarskiego.
Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej, do 2000 pod nazwą Przymierze Samoobrona,
partia polit. zał. 1993 jako polit. reprezentacja Związku Zaw. Rolników „Samoobrona” (zarejestrowanego 1991);
Schopenhauer
[szọ:pnhauər]
Arthur Wymowa, ur. 22 II 1788, Gdańsk, zm. 21 IX 1860, Frankfurt n. Menem,
filozof niemiecki, twórca idealistycznego systemu filozoficznego o charakterze woluntarystycznym.
najpotężniejsze plemię należące do Swewów, zamieszkujące obszar między rzekami Albis (obecnie Elba) od zachodu i Vialdus (obecnie Odra) od wschodu; w określonym czasie odbywały sie u nich ogólnoplemienne uroczystości religijne Swewów.
Sierra Blanca
[siẹrə blạŋkə],
masyw w pasmie Sacramento (południowa część G. Skalistych), w USA, w stanie Nowy Meksyk;
silnik, w którym siła napędowa powstaje dzięki sile reakcji wytwarzanej przez wypływający z silnika czynnik roboczy (np. gorące spaliny, strumień jonów, plazmy);
państwo w południowej Europie, nad Morzem Adriatyckim
Sojourner Rover
[soudżə̣:rr rọur] Wymowa,
ruchomy, 6-kołowy robot (pojazd) o masie 11,5 kg, zdalnie sterowany z Ziemi, wyposażony w zestaw kamer TV oraz spektrometr rentgenowski;
Somba, Soma, Tamberma, nazwa własna Tamaba,
lud afrykański zamieszkujący masyw Antakora w północnym Beninie i Togo;
szkło kryształowe, kryształ, szkło ołowiowe,
szkło odznaczające się dużym współczynnikiem załamania światła, pięknym połyskiem, dużą gęstością (do 6 g/cm3);
szkło krzemionkowe, szkło kwarcowe,
szklista postać krzemionki SiO2;
szkło odznaczające się dużą odpornością na działanie czynników chem. i wody oraz na nagłe zmiany temperatury;
szkło techn. stosowane do wyrobu soczewek, pryzmatów i in. elementów układów opt. (w mikroskopach, aparatach fot., lunetach, teleskopach, spektrofotometrach i in. przyrządach kontrolno-pomiarowych), a także do produkcji szkła do okularów.
sztuczna inteligencja (SI), ang. Artificial Intelligence (AI),
dziedzina nauki zajmująca się badaniem mechanizmów ludzkiej inteligencji (psychol.) oraz modelowaniem i konstruowaniem systemów, które są w stanie wspomagać lub zastępować inteligentne działania człowieka.
urządzenie radiokomunik. nadawczo-odbiorcze, stanowiące wyposażenie abonenta systemu telefonii komórkowej;
wielki francuski koncern paliwowy;

Słownik języka polskiego PWN

SI [wym. es-i] «symbol międzynarodowego układu jednostek miar»
Si «symbol pierwiastka chemicznego krzem»
sio pot. «zawołanie skierowane zwykle do fruwającego stworzenia, by je przepędzić»
SIM-lock, SIM lock [wym. s-imlok] «elektroniczna blokada telefonu komórkowego uniemożliwiająca korzystanie z niego w sieci innego operatora niż ten, u którego telefon zakupiono»
si I [wym. s-i] muz. «sylabowa nazwa dźwięku h»
si II daw. «ów, ten, tamten»
układ SI «międzynarodowy układ jednostek miar»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia