Sie

Encyklopedia PWN

maszyna do walcowania kształtowników, blach, rur itp.;
Wilmut
[uı̣lmət]
Sir Ian, ur. 7 VII 1944, Hampton Lucey (hrab. Warwickshire),
bryt. genetyk i embriolog;
Włodzimierz Dionizy Ledóchowski, Halka-Ledóchowski, ur. 1866, Loosdorf (Austria), zm. 13 XII 1942, Rzym,
brat Marii Teresy i Julii Marii, jezuita;
włók. prosty drewniany przyrząd do ręcznego przędzenia lub, w maszynach przędzalniczych (przędzarka), łożyskowany wałek, niosący element roboczy (np. cewkę), służący do skręcania włókien lub nici i nawijania przędzy.
wulkan błotny, pseudowulkan,
wzniesienie w kształcie ściętego stożka lub kopca (wys. 5–500 m), występujące na lądzie, utworzone z błotnistej mieszaniny piasku, iłu, pojedynczych bloków skalnych i wody, niekiedy z niewielkim dodatkiem ropy naftowej.
Xi Xia (Si Sia),
chiń. nazwa państwa i dyn. Tangutów 1032–1227 w północno-zachodnich Chinach.
Xie He, Sie Ho, żył w V w.,
chiń. malarz i teoretyk sztuki;
naturalne nagromadzenie kopaliny w skorupie ziemskiej lub na jej powierzchni, w takiej formie i ilości, które umożliwiają jej gospodarce wykorzystanie obecnie lub w przyszłości.
zoizyt, zoisyt,
minerał, krzemian wapnia i glinu Ca2Al3O[OH][SiO4][Si2O7];
żel krzemionkowy, silikażel, SiO2 · nH2O,
wysuszony żel produktów polikondensacji anionów krzemotlenowych, będący uwodnionym ditlenkiem krzemu SiO2 · nH2O;
termin używany na określenie izolacji obszarów pozostających pod dominacją ZSRR od niekomunistycznego świata;
żyto, Secale,
rodzaj z rodziny wiechlinowatych (traw);
Abbey National Plc.
[ạ̈bi nạ̈sznəl pi: el si:],
największy brytyjski bank detaliczny; założony 1944, z siedzibą w Londynie;
akceptor
[łac. acceptor ‘ten, kto przyjmuje’],
fiz. defekt sieci krystalicznej powodujący zwiększenie koncentracji nośników prądu w półprzewodniku;
aktynolit
[gr.],
minerał z grupy amfiboli, krzemian wapnia, magnezu i żelaza Ca2(Mg,Fe)5[(OH,F)2Si4O11]2;
szybkość rozpadu jąder substancji promieniotwórczej określana liczbą rozpadów jąder atomowych danej próbki substancji promieniotwórczej w jednostce czasu;
Allied Irish Bank Plc.
[ạ̈laıd ạırısz bäŋk pi:el si:]
(AIB),
największy irlandzki bank komercyjny, utworzony 1966
minerał z grupy granatów, krzemian żelaza i glinu Fe3Al2[SiO4]3;
stopy lekkie (gęstość 2,55–2,80 g/cm3), których gł. składnikiem jest aluminium.
American National Standards Institute
[əmẹrıkən nạ̈szənəl stạ̈ndərdz ı̣nstıtju:t]
(ANSI), Amerykański Narodowy Instytut Normalizacyjny,
organizacja zajmująca się opracowywaniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem norm, m.in. dotyczących elektronicznego przetwarzania danych (np. sposobu zapisu danych na taśmie magnet. oraz sterowania wypisywaniem znaków na monitorach);

Słownik języka polskiego PWN

SI [wym. es-i] «symbol międzynarodowego układu jednostek miar»
Si «symbol pierwiastka chemicznego krzem»
sio pot. «zawołanie skierowane zwykle do fruwającego stworzenia, by je przepędzić»
SIM-lock, SIM lock [wym. s-imlok] «elektroniczna blokada telefonu komórkowego uniemożliwiająca korzystanie z niego w sieci innego operatora niż ten, u którego telefon zakupiono»
si I [wym. s-i] muz. «sylabowa nazwa dźwięku h»
si II daw. «ów, ten, tamten»
układ SI «międzynarodowy układ jednostek miar»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia