Sie

Encyklopedia PWN

Busia
[bụ:siə]
Kofi Abrefa, ur. 1913, Wenchi (Złote Wybrzeże), zm. 28 VIII 1978, Londyn,
ghański polityk, filozof i historyk;
wielofazowe tworzywo ceramiczne, złożone z krystalicznych ziaren o składzie zbliżonym do kordierytu Mg2Al3[AlSi5O18] oraz ziaren enstatytu (β-Mg2[Si2O6]) i mullitu, a także bezpostaciowej krzemionki SiO2;
pismo ideograficzno-fonetyczne, którym zapisuje się język chiń. od XXX w. p.n.e.;
urządzenie do obniżania (lub utrzymania na stałym poziomie) temperatury materii zawartej w przestrzeni wyodrębnionej z otoczenia obudową izolacyjną;
pojemność cieplna 1 mola substancji;liczbowo równe iloczynowi ciepła właściwego substancji i jej masy molowej; jednostką w układzie SI jest J/(mol·K);
sztuka plemion dacko-geckich zamieszkujących w I tysiącleciu p.n.e. obszary dzisiejszej Rumunii i częściowo Węgier;
diopsyd
[gr. díopsis ‘przejrzenie’],
minerał z grupy piroksenów, krzemian wapnia i magnezu CaMg[Si2O6];
mat. miara krzywej;
enstatyt
[gr., ‘sprzeciwiający się’],
minerał z grupy piroksenów rombowych, krzemian magnezu Mg2[Si2O6];
European Association of Schools of Social Work
[juərəpị:ən əsəusiẹıszn əw sku:lz əw sə̣uszəl uə:rk]
stowarzyszenie zajmujące się promowaniem i podnoszeniem jakości kształcenia w zakresie pracy socjalnej, → Europejskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej.
European Educational Research Association
[juərə-pị:ən edjukẹıszənəl rısə̣:rcz əsəusiẹıszn]
(EERA),
towarzystwo badań pedag., zał. 1994 w Strasburgu;
European Parents Association
[juərəpị:ən pẹərənts əsəusiẹıszn],
organizacja międzynar. zrzeszająca ponad 70 stowarzyszeń rodzicielskich, → Europejskie Stowarzyszenie Rodziców.
minerał, krzemian żelaza Fe2[SiO4];
Feynman
[fạınmən]
Richard Philips, ur. 11 V 1918, Nowy Jork, zm. 15 II 1988, Los Angeles,
amerykański fizyk teoretyk.
Fokker Anthony Herman Gerard, ur. 6 IV 1890, Kediri (Jawa), zm. 23 XII 1939, Nowy Jork,
holenderski konstruktor lotniczy, instruktor pilot, przemysłowiec, wynalazca.
Ford Aleksander, ur. 24 X 1908, Łódź, zm. 4 IV 1980, Naples (USA),
reżyser filmowy; organizator pol. przemysłu filmowego.
Frisch
[frısz]
Max Wymowa, ur. 15 V 1911, Zurych, zm. 4 IV 1991, tamże,
szwajcarski prozaik, dramatopisarz i eseista, tworzący w języku niemieckim.
Garibaldi Giuseppe, ur. 4 VII 1807, Nicea, zm. 2 VI 1882, Caprera,
generał włoski, bojownik o wyzwolenie i zjednoczenie Włoch, demokrata i republikanin.

Słownik języka polskiego PWN

SI [wym. es-i] «symbol międzynarodowego układu jednostek miar»
Si «symbol pierwiastka chemicznego krzem»
sio pot. «zawołanie skierowane zwykle do fruwającego stworzenia, by je przepędzić»
SIM-lock, SIM lock [wym. s-imlok] «elektroniczna blokada telefonu komórkowego uniemożliwiająca korzystanie z niego w sieci innego operatora niż ten, u którego telefon zakupiono»
si I [wym. s-i] muz. «sylabowa nazwa dźwięku h»
si II daw. «ów, ten, tamten»
układ SI «międzynarodowy układ jednostek miar»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia