Polski

Encyklopedia PWN

organizacja społ., zrzeszająca indywidualnych hodowców i właścicieli koni zarodowych, zał. 1957;
stowarzyszenie nauk.-techn. z siedzibą w Warszawie, działające od 1934 (z przerwą 1939–45), utworzone 1934 pod nazwą Polski Związek Inżynierów Budowlanych;
stowarzyszenie reprezentujące radioamatorów, mające na celu rozwój i ochronę krótkofalarstwa w Polsce;
organizacja społ. osób uprawiających łowiectwo, zał. 1936 w Warszawie;
organizacja społ., zał. 1927 w Warszawie z inicjatywy J. Baudouina de Courtenay; skupiał wolnomyślicieli, którzy wycofali się ze Stowarzyszenia Wolnomyślicieli Polskich, opanowanego przez komunistów;
Polski Związek Zachodni (PZZ), Związek Obrony Kresów Zachodnich,
pol. organizacja społ., zał. 1921–22, m.in. przez byłych czł. Kom. Obrony Górnego Śląska;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia