Polski

Encyklopedia PWN

największy polski producent i dystrybutor paliw, jeden z największych w Europie Środkowej,
Polski Korpus Przesposobienia i Rozmieszczenia (PKPiR), ang. Polish Resettlement Corps,
formacja ochotnicza, utworzona VIII–IX 1946 przez władze brytyjskie dla żołnierzy demobilizowanych PSZ na Zachodzie podległych władzom RP na uchodźstwie.
sztab utworzony z inicjatywy Centralnego Biura Komunistów Polski w ZSRR, powołany w celu wspierania komunist. partyzantki i działalności sabotażowo-dywersyjnej na ziemiach pol., prowadzonej gł. przeciwko liniom komunik. wojsk niem., szczególnie w strefie przyfrontowej;
historycznie narastający zespół (kanon) pieśni powszechnych wszystkich odmian, znanych na terenie całej Polski co najmniej 50 lat.
uczelnia humanist., utworzona 1949 w Londynie dla emigrantów polskich;
Polski Związek Chórów i Orkiestr, do 1973 Zjednoczenie Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych,
związek śpiewaczy, powstał 1924 po połączeniu związków śpiewaczych Wielkopolski, Śląska, Mazowsza, Małopolski i Pomorza;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia