Polski

Encyklopedia PWN

Polski Instytut Naukowy w Kanadzie (PINwK), ang. Polish Institute of Arts and Sciences in Canada (PIASC), fr. Institut polonais des arts et des sciences au Canada,
pol. placówka badawczo-nauk., zał. 1943 w Montrealu przy McGill University jako oddział Pol. Inst. Nauk. w Ameryce, niezależny od 1973;
instytut nauk.-badawczy, zał. 1921 w Poznaniu przez F. Znanieckiego jako Inst. Socjol., 1927 zmienił nazwę na PIS;
z grupy zachodniosłowiańskich;
organ do spraw plebiscytu na Górnym Śląsku, z siedzibą w Bytomiu, działalność podjął II 1920,
stowarzyszenie, którego celem jest propagowanie wiedzy o możliwościach rozwoju i zasadach funkcjonowania przemysłu elektroenerg. (problemy wytwarzania prądu elektr., przesyłu, dystrybucji i obrotu energią elektr. na świecie);
państw. jednostka organizacyjna, której zadaniem jest organizowanie i prowadzenie normalizacji krajowej, w tym zatwierdzanie, rozpowszechnianie i wycofywanie Polskich Norm;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia