Polski Związek Chórów i Orkiestr
 
Encyklopedia PWN
Polski Związek Chórów i Orkiestr, do 1973 Zjednoczenie Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych,
związek śpiewaczy, powstał 1924 po połączeniu związków śpiewaczych Wielkopolski, Śląska, Mazowsza, Małopolski i Pomorza;
Polski Związek Chórów i Orkiestr zrzesza amatorskie chóry i orkiestry, udziela im pomocy fachowej i materialnej, organizuje koncerty, festiwale, kursy dyrygentów, wydaje literaturę muz. (gł. literaturę chóralną, partytury i głosy orkiestrowe, czasopismo „Życie Muzyczne”), współpracuje z amatorskim ruchem muz. polonijnym i światowym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia