Polski

Encyklopedia PWN

tygodnik polonijny, utworzony 1951 w Toronto z połączenia wyd. od 1950 w Toronto „Głosu Polskiego” (organ Związku Nar. Pol.) z „Gazetą Polską” kontynuującą tradycję „Gazety Katolickiej” (wyd. od 1908 w Winnipeg)
Komitet Narodowy Polski w Paryżu (KNP),
organizacja polityczna, z siedzibą w Paryżu; utworzona 15 VIII 1917 w Lozannie przez polskich polityków, głównie przedstawicieli ND oraz Stronnictwa Polityki Realnej;
ośrodek badań hist., muzeum i placówka archiwalno-biblioteczna emigracji pol. w Wielkiej Brytanii;
radykalna partia o orientacji niepodległościowej, zał. VIII–IX 1979 w Warszawie.
prymitywna rasa małych koni;
zał. 1918 jako oficjalny dziennik urzędowy RP, wznowiony 1945, 1952–89 pod nazwą „Monitor Polski. Dziennik Urzędowy PRL”;
niezależne ugrupowanie polit., zał. VII 1979 w Gdańsku przez środowisko młodzieży związanej od końca lat 60. z duszpasterstwem akademickim (ksiądz L. Wiśniewski), później tworzącej gdańską grupę ROPCiO (czasopismo „Bratniak”) i Studencki Kom. Solidarności;
czasopismo konspiracyjne; wojskowy miesięcznik specjalistyczny,
związek organizacyjny i taktyczno-operacyjny PSZ na Zachodzie utworzony 21 VII 1943 na podstawie decyzji Naczelnego Wodza generała W. Sikorskiego (wydanej w czerwcu) z większości jednostek Armii Polskiej na Wschodzie 1942–44;
jezioro cyrkowe w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach Wysokich, na wys. 1722 m;
organ prasowy Tow. Demokratycznego Pol., ukazujący się regularnie we Francji 1837–49 i z przerwami w Londynie 1851–63;
konspiracyjna organizacja polit.-wojsk., utworzona 1 X 1939 przez żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza po rozwiązaniu Zgrupowania Korpusu Ochrony Pogranicza gen. W. Orlika-Rückemanna;
Komitet Narodowy Polski w USA, Komitet Polski w Ameryce, Komitet Wygnańców Polskich w Ameryce,
organizacja działająca 1834–38 w Nowym Jorku, zał. przez byłych uczestników powstania listopadowego 1830–31, deportowanych do USA przez władze austriackie;
konspiracyjne forum współpracy antykomunistycznych organizacji niepodległościowych, utworzone III 1946 z udziałem przedstawicieli Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (W. Kwieciński, K. Czarnecki), Stronnictwa Niezawisłości Narodowej (W. Lipiński), SN (W. Marszewski), a od lata 1946 — PPS-WRN (A. Obarski);
Lud Polski, właśc. Stowarzyszenie Socjalistyczne Lud Polski,
organizacja utworzona 1881 w Genewie m.in. przez: Z. Balickiego, E. Kobylańskiego, B. Limanowskiego (przewodniczący), J. Uziębłę i A. Zawadzkiego;
„Merkuriusz Polski”, właśc. „Merkuriusz Polski Nowy, ale Dawnemu Wielce Podobny”,
emigr. czasopismo kult.-lit., wyd. od 1955 w Londynie wraz z dodatkiem „Życie Akademickie”;
dwutygodnik polonijny w USA, zał. 1888 w Chicago (do 1897 pod nazwą „Wiara i Ojczyzna”);
ugrupowanie konspiracyjne, utworzone VIII 1942 w Warszawie, w wyniku połączenia 8 mniejszych organizacji kontynuujących politykę OZN, m.in. Wojskowej Organizacji „Polska”, grupy skupionej wokół pisma „Myśl Państwowa” oraz organizacji Wawel;
Odrodzenia Polski, Order, Polonia Restituta,
odznaczenie polskie;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

czerwiec polski «gatunek czerwca – owada, hodowany dawniej w Polsce ze względu na samice dostarczające czerwonego barwnika»
język polski «urzędowy język w Polsce»
konik polski «mały koń o maści myszatej lub bułanej, z ciemną pręgą na grzbiecie, wyhodowany w Polsce»
ogar polski «pies myśliwski o krótkiej, czarnej lub ciemnoszarej sierści»
owczarek nizinny polski «pies o długiej, kosmatej sierści»
polski I «dotyczący Polski, Polaków»
• polskość
polski II «język polski»
złoty polski
1. zob. I złoty.
2. «polska jednostka pieniężna używana od XV do XIX w.»
barwy polskie «biel i czerwień; też: sztandar biało-czerwony»
Młoda Polska «okres w literaturze i sztuce polskiej przypadający na lata 1890–1918»
• młodopolski
bracia polscy «wyznawcy polskiego arianizmu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia