Polski

Encyklopedia PWN

Polski Komitet Obrońców Pokoju, od 1958 pod nazwą Ogólnopolski Komitet Pokoju,
organizacja społ., zał. 1949, związana ze zdominowanym przez komunistów międzynar. ruchem obrońców pokoju (zapoczątkowanym 1948 na Międzynar. Kongresie Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu);
1940–44 polit. przedstawicielstwo rządu pol. na uchodźstwie na Węgrzech;
komitet działający przy Stow. Elektryków Pol., wchodzący w skład Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE) i biorący udział w jej pracach.
organizacja pozarządowa o charakterze dobroczynnym,
nazwa nadana na mocy dekretu cesarza austr. 20 IX 1916 Legionom Polskim w związku z pozorną zmianą ich statusu prawnego;
przedsiębiorstwo państwowe, istniejące od 1932 do 1. połowy lat 50.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia