Polski

Encyklopedia PWN

dwumiesięcznik popularnonauk. poświęcony sprawom języka polskiego, wyd. od 1913 w Krakowie;
Kadra Polski Niepodległej, Kadra Powstańców Niepodległościowych (KPN),
konspiracyjna organizacja wojsk. utworzona 28 IV 1940;
pol. organizacja działająca 1917–20 w sowieckiej Rosji, → Komisariat do Spraw Polskich.
ugrupowanie polit. emigracji pol., zał. 8 XII 1831 w Paryżu przez J. Lelewela w celu zjednoczenia elementów demokr. emigracji dla przeciwstawienia się kierunkowi monarchiczno-konserwatywnemu emigracji;
organizacja polit. o orientacji proros., zał. XI 1914 w Warszawie;
dziennik informacyjno-publicystyczny,
pierwszy dziennik polonijny w Stanach Zjedn., wyd. 1888–1963 w Milwaukee (stan Wisconsin);
reprezentacja Polaków w armii ros.; powołany 22 VI 1917 w Piotrogrodzie przez Ogólny Zjazd Wojskowych Polaków;
rocznik hist. wyd. przez Inst. Historii PAN;
perłowy gołąb polski, polska sroka perłowa, krakus perłowy,
rasa gołębi powstała w połowie XIX w. w wyniku krzyżowania pol. gołębi pocztowych;
pol. formacja wojsk. walcząca 1918 z Armią Czerwoną, → Korpusy Polskie w Rosji.
ugrupowanie polit., zał. 1995 przez J. Olszewskiego na skutek rozłamu w Ruchu dla Rzeczypospolitej;
srebrniak polski, siwek polski,
rasa gołębi;
rasa małych gołębi ozdobnych;
Teatr Polski w Szczecinie,
teatr zał. 1946,
ekon. proces przechodzenia od gospodarki socjalistycznej, opartej na własności państwowej oraz centralnym planowaniu i zarządzaniu, do gospodarki kapitalistycznej, opartej na własności prywatnej i swobodnej przedsiębiorczości;
emigr. czasopismo kult.-lit.,

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

czerwiec polski «gatunek czerwca – owada, hodowany dawniej w Polsce ze względu na samice dostarczające czerwonego barwnika»
język polski «urzędowy język w Polsce»
konik polski «mały koń o maści myszatej lub bułanej, z ciemną pręgą na grzbiecie, wyhodowany w Polsce»
ogar polski «pies myśliwski o krótkiej, czarnej lub ciemnoszarej sierści»
owczarek nizinny polski «pies o długiej, kosmatej sierści»
polski I «dotyczący Polski, Polaków»
• polskość
polski II «język polski»
złoty polski
1. zob. I złoty.
2. «polska jednostka pieniężna używana od XV do XIX w.»
barwy polskie «biel i czerwień; też: sztandar biało-czerwony»
Młoda Polska «okres w literaturze i sztuce polskiej przypadający na lata 1890–1918»
• młodopolski
bracia polscy «wyznawcy polskiego arianizmu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia