Polski

Encyklopedia PWN

stowarzyszenie reprezentujące radioamatorów, mające na celu rozwój i ochronę krótkofalarstwa w Polsce;
organizacja społ. osób uprawiających łowiectwo, zał. 1936 w Warszawie;
organizacja społ., zał. 1927 w Warszawie z inicjatywy J. Baudouina de Courtenay; skupiał wolnomyślicieli, którzy wycofali się ze Stowarzyszenia Wolnomyślicieli Polskich, opanowanego przez komunistów;
Polski Związek Zachodni (PZZ), Związek Obrony Kresów Zachodnich,
pol. organizacja społ., zał. 1921–22, m.in. przez byłych czł. Kom. Obrony Górnego Śląska;
bank komercyjny,
organizacja społeczna,
Polski Grzebień, Pol’ský hrebeň,
przełęcz w gł. grani Tatr Wysokich, na Słowacji, między Wielickim Szczytem a Małą Wysoką;
Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Polish Institute of Arts and Sciences of America (PIASA),
polska placówka badawczo-naukowa, założona 1942 w Nowym Jorku;
Polski Instytut Naukowy w Kanadzie (PINwK), ang. Polish Institute of Arts and Sciences in Canada (PIASC), fr. Institut polonais des arts et des sciences au Canada,
pol. placówka badawczo-nauk., zał. 1943 w Montrealu przy McGill University jako oddział Pol. Inst. Nauk. w Ameryce, niezależny od 1973;
instytut nauk.-badawczy, zał. 1921 w Poznaniu przez F. Znanieckiego jako Inst. Socjol., 1927 zmienił nazwę na PIS;
z grupy zachodniosłowiańskich;
organ do spraw plebiscytu na Górnym Śląsku, z siedzibą w Bytomiu, działalność podjął II 1920,
stowarzyszenie, którego celem jest propagowanie wiedzy o możliwościach rozwoju i zasadach funkcjonowania przemysłu elektroenerg. (problemy wytwarzania prądu elektr., przesyłu, dystrybucji i obrotu energią elektr. na świecie);
państw. jednostka organizacyjna, której zadaniem jest organizowanie i prowadzenie normalizacji krajowej, w tym zatwierdzanie, rozpowszechnianie i wycofywanie Polskich Norm;
Polski Komitet Obrońców Pokoju, od 1958 pod nazwą Ogólnopolski Komitet Pokoju,
organizacja społ., zał. 1949, związana ze zdominowanym przez komunistów międzynar. ruchem obrońców pokoju (zapoczątkowanym 1948 na Międzynar. Kongresie Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu);
1940–44 polit. przedstawicielstwo rządu pol. na uchodźstwie na Węgrzech;
komitet działający przy Stow. Elektryków Pol., wchodzący w skład Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE) i biorący udział w jej pracach.
organizacja pozarządowa o charakterze dobroczynnym,

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

czerwiec polski «gatunek czerwca – owada, hodowany dawniej w Polsce ze względu na samice dostarczające czerwonego barwnika»
język polski «urzędowy język w Polsce»
konik polski «mały koń o maści myszatej lub bułanej, z ciemną pręgą na grzbiecie, wyhodowany w Polsce»
ogar polski «pies myśliwski o krótkiej, czarnej lub ciemnoszarej sierści»
owczarek nizinny polski «pies o długiej, kosmatej sierści»
polski I «dotyczący Polski, Polaków»
• polskość
polski II «język polski»
złoty polski
1. zob. I złoty.
2. «polska jednostka pieniężna używana od XV do XIX w.»
barwy polskie «biel i czerwień; też: sztandar biało-czerwony»
Młoda Polska «okres w literaturze i sztuce polskiej przypadający na lata 1890–1918»
• młodopolski
bracia polscy «wyznawcy polskiego arianizmu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia