Polski

Encyklopedia PWN

instytut nauk., utworzony 1949, z siedzibą w Warszawie, podlegający min. spraw zagranicznych;
Polski Komitet Demokratyczny, Naczelny Komitet Demokratyczny, Komitet Demokratyczny, demokraci,
reprezentacja pol. stronnictw i organizacji popierających aktywistyczną politykę w kraju, utworzony IV 1917 w Piotrogrodzie;
organizacja działająca 1926–39, której zadaniem było badanie zasobów energ. Polski i prace nad udoskonaleniem ich wyzyskania;
centralny organ administracji państw. ds. normalizacji, metrologii, jakości wyrobów i probiernictwa, istniejący 1979–94;
organizacja, założona 1919 w Krakowie, początkowo jako Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich (PKIO), od 1924 — po połączeniu ze Związkiem Polskich Związków Sportowych (ZPZS) — pod nazwą ZPZS-PKOl, od 1948 — po rozwiązaniu ZPZS — obecna nazwa;
reprezentacja organizacji komunist., powołana II 1944, działająca w środowiskach emigracji polskiej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia