Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
 
Encyklopedia PWN
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM),
instytut nauk., utworzony 1949, z siedzibą w Warszawie, podlegający min. spraw zagranicznych;
podstawowym zadaniem PISM jest prowadzenie prac nauk. obejmujących gł.: problematykę stosunków międzynar., międzynar. zagadnień gosp., prawa międzynar., organizacji międzynar. i historii stosunków międzynar., a także problemy społ., gosp., ustrojowe i kult. poszczególnych krajów i regionów; działalnością PISM kieruje dyrektor; organem opiniodawczym i doradczym w sprawach nauk. jest Rada Nauk., która 1970 otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia nauk. doktora nauk polit.; 1993 podporządkowany Minist. Spraw Zagr., jako jeden z jego departamentów; od 1996 jednostka organizacyjna, mająca osobowość prawną; wydaje „Sprawy Międzynarodowe” (od 1948), „Polski Przegląd Dyplomatyczny” (2001–12).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia