Polski Związek Zachodni
 
Encyklopedia PWN
Polski Związek Zachodni (PZZ), Związek Obrony Kresów Zachodnich,
pol. organizacja społ., zał. 1921–22, m.in. przez byłych czł. Kom. Obrony Górnego Śląska;
dążył do repolonizacji ludności na terenach państwa pol. wzdłuż granicy pol.-niem., przeciwstawiał się niem. dążeniom do rewizji granicy oraz propagandzie antypol., współpracował z organizacjami polonijnymi w Niemczech i in. państwach; początkowo działał na Śląsku, Pomorzu i w Wielkopolsce, od 1934 na obszarze całego kraju, liczył 45 tys. czł. (1937); współinicjator utworzenia 1934 Świat. Związku Polaków z Zagranicy; IX 1939 zaprzestał działalności; 1942 odbud. w konspiracji, organizował opiekę nad Polakami — pracownikami przymusowymi w Niemczech, prowadził wywiad i sabotaż, postulował ustalenie granicy pol.-niem. na Odrze; XI 1944 rozpoczął działalność na terenach wyzwolonych kraju; popierał: zachodnią granicę Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej, niepodległościowe dążenia Serbołużyczan, przyłączenie Zaolzia do Polski; organizował akcję przesiedleńczą i osadniczą na Ziemiach Zachodnich i Północnych, współdziałał przy weryfikacji autochtonicznej ludności pol.; 1947 liczył ponad 100 tys. czł.; IV 1950 PZZ został włączony do Ligi Mor.; 1989 wznowił działalność. Działacze m.in.: ksiądz J. Czechowski, S. Hulanicki, M. Korzeniewski, S. Kudlicki, L. Mycielski, B. Srocki, K. Stamirowski, S. Szwedowski, J. Trzciński, T. Tyc, M. Wojnowski, W. Zenkteler.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia