Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich (TRZZ),
organizacja społ., powołana 1957;
było kontynuacją Polskiego Związku Zachodniego; organizowało akcje propagandowe uzasadniające prawo państwa pol. do ziem przyłączonych 1945, kosztem Niemiec, do Polski (Ziem Odzyskanych); popularyzowało przemiany społ., gosp., kult. na tych ziemiach oraz ich integrację z pozostałymi obszarami kraju; 1971 rozwiązane.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia