Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Polskich
 
Encyklopedia PWN
Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Polskich,
społ. organizacja wolnomyślicielska,
zał. X 1920 w Warszawie z inicjatywy J. Baudouina de Courtenay; Stowarzyszenie skupiało wolnomyślicieli o znacznie zróżnicowanych poglądach (ateistów, ale również związanych z religią); dążyło do przeprowadzenia rozdziału Kościoła katol. od państwa, wprowadzenia świeckiej szkoły i laicyzacji urzędów stanu cywilnego; prowadziło propagandę ateistyczną i antyklerykalną; 1923 S.W.P. liczyło ok. 1,2 tys. czł.; po opanowaniu 1925 przez komunistów (czołowy działacz J. Hempel) z S.W.P. wystąpiła grupa Baudouina de Courtenay, a 1926 grupa M. Lubeckiego (zał. Wolnoreligijny Zbór Agape); V 1928 Stowarzyszenie zlikwidowały władze państw.; prezesi: 1921–25 Baudouin de Courtenay, od 1927 — H. Bitner; organ prasowy od 1922 — „Myśl Wolna”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia