• cyrkulacja
  [łac. circulatio ‘krążenie’, ‘obieg’],
  ekon. ogół aktów kupna-sprzedaży; jedna z form wymiany produktów pracy, polegająca na wymianie za pośrednictwem pieniądza, właściwa rozwiniętej gospodarce towarowej;
 • Daewoo,
  [deıuụ: gru:p],
  południowokoreański koncern, założony 1967 jako Daewoo Industrial Corporation Ltd., z siedzibą w Seulu;
 • daf
  [ang. delivered atrontier ‘dostarczone na granicę’],
  ekon. formuła handlowa → Incoterms.
 • DAX, niem. Deutscher Aktienindex,
  indeks 40 (do 2021 30) renomowanych spółek, największych pod względem udziału w obrotach i kapitalizacji frankfurckiej giełdy.
 • dealer
  [dị:lər; ang.]:
 • deflacja
  [łac. deflo ‘zdmuchuję’],
  ekon. zmniejszanie się przeciętnego poziomu cen, przeciwieństwo inflacji.
 • denominacja
  [łac.],
  ekon. wymiana pieniądza w państwie, z reguły związana z obniżeniem wartości nominalnej jednostki pieniężnej (najczęściej o wielokrotność 10).
 • depresja
  [łac.],
  ekon. faza klasycznego cyklu koniunkturalnego, występująca po kryzysie ekonomicznym;
 • des
  [ang. delivered ex ship ‘franco statek’, ‘dostarczone na statek’],
  ekon. formuła handlowa, → Incoterms.
 • Du Pont,
  [du: po:nt i: ],
  E.I. Du Pont de Nemours and Coompany,
  wielki amerykański koncern chemiczny;
 • dystrybucja
  [łac. distributio ‘podział’],
  ekon.:
 • ekon. w zarządzaniu finansowym wykorzystanie kosztów stałych w celu zmaksymalizowania efektów dochodowych w przedsiębiorstwie.
 • ekonomii zasada, zasada racjonalnego gospodarowania,
  ekon. maksymalizowanie efektów przy danych nakładach czynników produkcji lub minimalizowanie nakładów przy założonych efektach;
 • ekon. w funkcjach opisujących zależności ekonomiczne, wrażliwość zmiennej zależnej na zmiany zmiennych niezależnych, np. wrażliwość popytu na pieniądz, na zmiany stopy procentowej.
 • faktura
  [łac. factura ‘działanie’, ‘wykonanie’, ‘kształt’],
  ekon. dokument potwierdzający dostawę, nabycie towaru albo wykonanie usługi;
 • fiskus
  [łac.],
  ekon. Skarb Państwa, potocznie organa administracyjne ściągające podatki.
 • fuzja
  [łac. fusio ‘stapianie’],
  ekon. dobrowolne połączenie przedsiębiorstw.
 • identyfikacja
  [łac.],
  ekon. → ekonometria.
 • inwentarz
  [łac. inventarium ‘spis’],
  ekon.:
 • ISE, International Stock Exchange of United Kingdom and Republic of Ireland,
  brytyjska giełda papierów warościowych, → London Stock Exchange.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia