elastyczność
 
Encyklopedia PWN
elastyczność,
ekon. w funkcjach opisujących zależności ekonomiczne, wrażliwość zmiennej zależnej na zmiany zmiennych niezależnych, np. wrażliwość popytu na pieniądz, na zmiany stopy procentowej.
Pojęcie elastyczność stosuje się głównie w badaniach stopnia reakcji popytu na zmianę ceny danego towaru (elastyczność cenowa, elastyczność popytu) lub na zmianę dochodu nabywców (elastyczność dochodowa); bada się również elastyczność podaży, elastyczność kosztów produkcji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia