efekt dochodowy
 
Encyklopedia PWN
efekt dochodowy,
ekon. zmiana popytu na dane dobro spowodowana zmianą siły nabywczej (realnego dochodu) konsumenta, czyli zmianą ceny dobra przy danym dochodzie nominalnym;
obniżenie ceny powoduje zwiększenie siły nabywczej konsumenta i wzrost popytu, zwiększenie ceny zaś zmniejsza dochód realny i powoduje spadek popytu; efekt dochodowy, podobnie jak efekt substytucyjny, tłumaczy odwrotną zależność między ceną dobra a popytem na to dobro.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia