paradoks Giffena
 
Encyklopedia PWN
paradoks Giffena,
ekon. bardzo rzadko występujące zjawisko zwiększenia popytu na dobra zwykłe (dobra ekonomiczne), spowodowane wzrostem ich ceny;
opisane przez brytyjskiego statystyka R. Giffena na podstawie obserwacji popytu na chleb w Irlandii w XIX w.; normalną reakcją na wzrost ceny powinno być zmniejszenie popytu — stąd paradoks; w teorii ekonomii paradoks Giffena tłumaczy się następująco: chleb jest dobrem podstawowym, udział wydatków na ten produkt był w dochodach Irlandczyków wysoki, dlatego wzrost cen chleba spowodował spadek dochodów realnych i uniemożliwił zwiększenie zakupów dóbr substytucyjnych; efekt dochodowy zmiany ceny był silniejszy od efektu substytucyjnego; dobro, które spełnia powyższe warunki, bywa nazywane dobrem Giffena.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia