dobro Giffena
 
Encyklopedia PWN
dobro Giffena,
ekon. dobro niższego rzędu, na które popyt po zwiększeniu ceny rośnie;
ta niezwykle rzadka sytuacja jest możliwa wtedy, gdy wydatki na dobra Giffena stanowią znaczną część dochodów konsumenta; zwiększenie ceny tego dobra powoduje wtedy radykalne zmniejszenie realnego dochodu; efekt dochodowy zmiany ceny jest wtedy przeciwny i silniejszy od efektu substytucyjnego; nazwa dobra Giffena pochodzi od nazwiska brytyjskiego ekonomisty i statystyka, który pierwszy opisał przypadek zwiększenia się w Irlandii w 2. połowie XIX w. popytu na chleb po zwiększeniu jego ceny; niektórzy ekonomiści wątpią w prawdziwość tych obserwacji i możliwość występowania dóbr tego rodzaju; niezależnie od tych wątpliwości, w teorii ekonomii przypadek dobra Giffena jest istotny dla zrozumienia wzajemnych relacji między efektem dochodowym i substytucyjnym zmiany ceny i bywa powszechnie wykorzystywany w praktyce dydaktycznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia