efekt substytucyjny
 
Encyklopedia PWN
efekt substytucyjny,
ekon. zmiana popytu na dane dobro spowodowana zmianą relacji cen dwóch dóbr wskutek zwiększenia (zmniejszenia) ceny jednego z nich;
zmniejszenie ceny dobra powoduje, iż staje się ono relatywnie tańsze i popyt na to dobro zwiększa się; efekt substytucyjny, podobnie jak efekt dochodowy, tłumaczy odwrotną zależność między ceną dobra a popytem na to dobro.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia