paradoks Veblena
 
Encyklopedia PWN
paradoks Veblena,
ekon. zjawisko zwiększenia popytu na dobro luksusowe (dobra ekonomiczne), spowodowane wzrostem jego ceny;
typową reakcją na wzrost ceny dobra jest zmniejszenie popytu — stąd paradoks; po raz pierwszy zjawisko to zostało opisane na przełomie XIX i XX w. przez amerykańskiego ekonomistę i socjologa T. Veblena; obserwował on zachowania amerykańskich nuworyszy, którzy z ostentacyjnej konsumpcji uczynili narzędzie budowania swego prestiżu; w teorii ekonomii paradoks Veblena jest tłumaczony występowaniem efektu demonstracji (posiadanie dobra luksusowego świadczy o wysokim prestiżu właściciela) oraz dążeniem do tezauryzacji, np. wzrost cen obrazów danego malarza powoduje zwiększenie popytu na jego obrazy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia