tezauryzacja
 
Encyklopedia PWN
tezauryzacja
[gr. thēsaurós ‘magazyn’, ‘skarb(iec)’],
ekon. gromadzenie i przechowywanie dóbr materialnych (dzieł sztuki, kruszców, biżuterii) lub pieniądza kruszcowego poza instytucjami depozytowo-oszczędnościowymi;
tezauryzacja była powszechną formą gromadzenia oszczędności w gospodarkach, w których nie rozwinął się jeszcze system bankowy; w gospodarkach z rozwiniętym systemem bankowym występowanie tezauryzacji jest świadectwem braku zaufania do pewności lokat; tezauryzacja nasila się w okresach kryzysów gospodarczych, przyspieszonej inflacji, wojny; zmniejszenie ilości pieniądza w obiegu i depozytów bankowych ogranicza konsumpcję, podaż kredytów i powoduje spowolnienie gospodarczej aktywności.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia