faktura
 
Encyklopedia PWN
faktura
[łac. factura ‘działanie’, ‘wykonanie’, ‘kształt’],
ekon. dokument potwierdzający dostawę, nabycie towaru albo wykonanie usługi;
stanowi podstawę rozliczenia, zapłaty; jest wystawiany przez sprzedającego lub wykonawcę usługi; podmioty będące podatnikami, płatnikami podatku VAT (podatek od wartości dodanej), są zobowiązane do wystawiania tzw. faktury VAT, w której sprzedający lub wykonawca usługi oddzielnie wykazuje cenę towaru lub usługi wg wartości netto, stopę i kwotę naliczonego podatku VAT oraz łączną kwotę do zapłaty; tradycyjnie faktura jest nazywana rachunkiem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia