denominacja
 
Encyklopedia PWN
denominacja
[łac.],
ekon. wymiana pieniądza w państwie, z reguły związana z obniżeniem wartości nominalnej jednostki pieniężnej (najczęściej o wielokrotność 10).
denominacja może być przeprowadzona z przyczyn ekonomicznych (np. reforma walutowa 1960 we Francji i 1995 w Polsce), i finansowych (chęć stabilizacji waluty) lub pozaekonomicznych (np. ideologicznych — w ZSRR 1947 i PRL 1950); może być zapowiedziana lub niezapowiedziana, ekwiwalentna lub nieekwiwalentna; może być przeprowadzona z uwzględnieniem okresów przejściowych (równocześnie w obiegu są banknoty o starych i nowych nominałach) lub wprowadzona ze skutkiem natychmiastowym; może również wiązać się ze zmianą nazwy znaków pieniężnych, np. refoma walutowa w Polsce 1924 zmieniła nazwę jednostki pieniężnej z marki polskiej na złoty.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia